Ekonomiforum - Förbättra din privatekonomi

Du är inte inloggad.#1 2006-09-10 16:32:10

msson
Ny medlem

Förklara Balansräkning

Är det någon som kan klargöra för mig hur en balansräkning fungerar ? Främst undrar jag vad som händer på Aktivsidan när en avskrivning bokförs. Då minskar ju värdet på tillgångarna vilket leder till att hela summan på aktivsidan minskar. Men vad händer då på passivsidan ? Något måste ju förändras där också eftersom dom skall vara lika stora.

Offline

 

#2 2006-09-14 13:00:12

Adam
Administrator

Re: Förklara Balansräkning

Tjena Msson!

[quote][u]Balansräkning[/u]

Anläggningstillgångar             Eget kapital (inkl. Årets resultat)
Omsättningstillgångar             Obeskattade reserver
                                            Avsättningar
                                            Skulder[/quote]
Grundprincipen är att värdeminskningen (avskrivningen) ska motsvara
kostnaden för resursförbrukningen för företaget. Periodens avskrivningar ska alltså redovisas som en kostnad. Avskrivningen görs således i resultaträkningen som påverkar årets resultat som sedan påverkar det egna kapitalet i balansräkningen.

[url=http://www.ies.luth.se/es/ES-kurser/S-kurser/IEF336/Pernilla/Sj%C3%A4lvstudiematerial%20AT.pdf#search=%22balansr%C3%A4kning%20%2Bavskrivning%22]Studiematerial angånde anläggningstillgångar[/url]
[url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Balansr%C3%A4kning]Definition av balansräkning[/url]
[url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Avskrivning]Definition av avskrivning[/url]

Offline

 

Sidfot

Powered by PunBB

Cookies

Sitemap

Privacy Policy