Ekonomiforum - Förbättra din privatekonomi

Du är inte inloggad.#1 2009-08-19 15:12:11

cooney
Ny medlem

Hjälp med att lösa två ekonomiuppgifter

Jag är crap på ekonomi, pengar är abstrakt för mig... Är det någon som kan och vill hjälpa mig lösa dessa två uppgifter?

Fråga 1.
I dagens konjunkturnedgång pågår ett antal bostadsrättsbyggen där investeraren funderar på att åtminstone under en inledande tid göra om bostäderna till hyresrätter istället. Du har fått i uppdrag att beräkna om detta är lönsamt.

När bygget är klart i början av år 1 så kommer företaget att ha tagit upp lån som motsvarar
20 000 kr per kvm.

Alternativ 1:
Sälja bostadsrätten när bygget är klart för 30 000 kr/kvm och samtidigt betala tillbaka lånet.

Alternativ 2.
Hyra ut lägenheten under de första 10 åren för 2300 kr/kvm per år. Fastighetsägarens drift- och underhållskostnader bedöms bli 500 kr/kvm per år . Allt detta betalas i slutet av respektive år. Det antas att det inte är någon inflation, så beloppen är både nominellt och realt konstanta under hela perioden.
Under den tid som lägenheterna hyrs ut betalar företaget 4% ränta på lånet. Lånet är ett stående lån under denna tid och räntan betalas i slutet av varje år.
I slutet av år 10 bedöms att bostadsrätterna kan säljas för 25 000 kr/kvm.

Företaget har en kalkylränta på 5%.

Beräkna med hjälp av nuvärdemetoden vilket av dessa alternativ som är mest lönsamt för byggföretaget.Fråga 2.
a) När du gjort kalkylen i fråga 1 påpekar uppdragsgivaren att det inte är så realistiskt att anta att inflationen är 0. Du får i uppdrag att göra om kalkylen under antagandet att inflationen är 2%.

Följande antas i detta fall:
- Hyran antas vara nominellt konstant under hela tioårsperioden. Erfarenheter visar att i förhandlingar med hyresgästföreningen brukar nybyggda lägenheter med höga hyror inte få någon hyreshöjning under en relativt lång tid.
- Drift och underhållskostnader stiger i takt med inflationen. 500 kr/kvm är det belopp som gäller i början av år 1, dvs det penningvärde som är i början på år 1.
- Försäljningspriset antas vara 25 000 kr i dagens penningvärde.
- Låneräntan antas stiga från 4% till 6%.

Företagets reala kalkylränta är 5% och den nominella beräknas enligt den förenklade formeln.
Alla övriga uppgifter är samma som i fråga 1.

b) Förklara skillnaderna i resultat mellan fråga 1 och fråga 2.

Offline

 

#2 2009-08-20 09:50:10

cooney
Ny medlem

Re: Hjälp med att lösa två ekonomiuppgifter

Ok, någon som kan kolla om detta är rätt? Fråga 1 har jag fått rätt på så detta är bara fråga 2. http://www.megaupload.com/?d=VP2R6FG6

Offline

 

Sidfot

Powered by PunBB

Cookies

Sitemap

Privacy Policy