Ekonomiforum - Förbättra din privatekonomi

Du är inte inloggad.#1 2013-06-11 11:51:34

cebaztian
Ny medlem

Balansräkning - 10 skarpa frågor

Nu ska jag äntligen få detta utrett hoppas jag:

Ja eller nej

1)
BALANSRÄKNING
Ska avskrivningar gå in som en minuspost under tillgångar?

2)
BALANSRÄKNING
Ska årets investeringar som ligger till grund för avskrivningarna ligga som en post under
tillgångar?

2b)
BALANSRÄKNING
Ska årets avskrivningar ligga som en minuspost under tillgångar?

3)
BALANSRÄKNING
Ska föregående års investeringar som ligger till grund för avskrivningarna ligga
ackumulerade som en post i tillgång?

3b)
BALANSRÄKNING
Ska föregående års alla avskrivningar ligga som en ackumulerad minuspost under under
tillgångar?

4) RESULTATRAPPORT
Ska avskrivningar gå in som minuspost under utgifter?

5) RESULTATRAPPORT
I resultatrapporten ska INTE investeringskostnaderna (utgifter), som ligger till grund
för avskrivningarna, finnas?

6) Eget kapital ska innehålla följande poster:
+ aktiekapital
+/- årets resultat
+/- Föregående års resultat
+/- Balanserad vinst/förlust från alla föregående år (exkl förra årets).
+ Egna insättningar (lån från bolagsägaren) för att täcka upp årets förlust.
- Skulder från föregående års egeninsättningar

7) BALANSRÄKNING
Tillgångar och skulder måste alltid bli samma summa?

8) BALANSRÄKNING
Inte ska man väl lägga in föregående års aktieägartillskott (täckande av förlust) som en positiv post i tillgångar?

9) BALANSRÄKNINGAR
Posterna:
FODRAN
                       
VARULAGER
ÅRETS INVESTERINGAR (som ligger till grund för avskrivningar)

Dessa ska väl inte läggas in igen under skulder eget kapital?

10) RESULTATRAPPORT
Är det verkligen så att bara själva avskrivningen ska finnas under utgifter? Hela kostnaden har ju betalats innevarande år, inte bara avskrivningen. Det känns så ologiskt att stora delar av utgiften inte tas upp och påverkar resutatet, eftersom det ju paktiskt betalades fullt ut när det köptes.

Underskatta inte min tacksamhet om du tar dig tid med detta :-)

Sebastian

Offline

 

Sidfot

Powered by PunBB

Cookies

Sitemap

Privacy Policy