Ekonomiforum - Förbättra din privatekonomi

Du är inte inloggad.  • Index
  • » Off topic
  • » Handläggare - inriktning mot nationella insatser sökes

#1 2017-04-11 10:29:51

Jon Hart
Medlem

Handläggare - inriktning mot nationella insatser sökes

Myndigheten för samhällskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför biståndsinsatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, katastrofriskreducering och stärkande av katastrofberedskap, tidig återuppbyggnad, minhantering samt stöd till fredsfräm­jande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. I Sverige stärker MSB, inom ramen för sitt operativa uppdrag, nationell beredskap samt driver den aktörsgemensamma hanteringen av vid samhällsstörningar.

Enheten för insatser, på Operativa avdelningen, är den enhet som ytterst ansvarar för myndighetens insatser i och utanför Sverige. I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt att ansvara för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser.

Arbetslaget för nationella insatser, insatser inom EU och räddningsinsatser arbetar med utveckling och förvaltning av MSB: s nationella förstärkningsresurser, som syftar till att stärka ansvariga nationella aktörer att leda och samverka vid samhällsstörningar, samt att stärka ansvariga aktörer att genomföra räddningsinsatser. Arbetslagen ansvarar också för Sveriges snabbinsatsstyrkor, vilket innefattar stöd till utlandsmyndigheters förmåga och stöd till nödställda vid kriser och katastrofer, samt genomförande av flygmedicinsk evakuering. Arbetslaget har också ett ansvar att bidra till och stärka civilskyddssamarbetet inom EU.

Arbetsuppgifter
Som handläggare i arbetslaget kommer du att delta i arbetet med att utveckla, inrikta och förvalta MSB: s nationella förstärkningsresurser, främst inom förstärkningsresursen samverkan och ledning. Som handläggare kommer du också att ansvara för att ta fram underlag till myndighetsledningen, interna beredningar, remisser, utredningar och uppdrag av olika slag.

I arbetsuppgifterna ingår också att samordna arbetet internt på MSB, och du förväntas företräda MSB i kontakter och samarbeten med nationella och internationella aktörer inom verksamhetsområdet. Som medarbetare i arbetslaget delar du, tillsammans med dina kollegor, ansvaret för samtliga arbetsuppgifter vid arbetstoppar. Du kommer att ha ett ansvar att stödja enhetens övriga verksamhet inom ditt sakkunskapsområde, och du kan också komma att ha ett projektledaransvar i samband med att MSB: s operativa förstärkningsresurser efterfrågas och aktiveras i Sverige och inom EU. Du ansvarar även för att operativa erfarenheter tillvaratas och återförs i enhetens arbete.

Din kompetensprofil

• Relevant akademisk utbildning.
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet och vana av utredningsarbete.
• Mycket goda kunskaper om, och erfarenhet av att arbeta med samverkan och ledning inom det svenska krishanteringssystemet.
• En god analytisk förmåga.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av internationellt eller EU-samarbete i din yrkesroll är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du driven och resultatinriktad. Du har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda långsiktigt utvecklingsarbete. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina arbetsuppgifter inom avsatta tidsramar. Som person har du en mycket god förmåga att samarbeta med andra.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Befattningen är placerad i Karlstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. MSB tillämpar provanställning.

Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras vilket kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Kontakta biträdande enhetschef Britta Ramberg eller verksamhetsansvarig Anna-Karin Hamrén. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240 240.

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/31ec81c3f1b3

Offline

 
  • Forum
  •  » Off topic
  •  » Handläggare - inriktning mot nationella insatser sökes

Sidfot

Powered by PunBB

Cookies

Sitemap

Privacy Policy