Ekonomiforum - Förbättra din privatekonomi

Du är inte inloggad.



  • Index
  • » Off topic
  • » Förvaltningschef sökes till Kungliga Konsthögskolan

#1 2017-04-25 13:21:03

Jon Hart
Medlem

Förvaltningschef sökes till Kungliga Konsthögskolan

Som Förvaltningschef arbetar du nära rektor, ingår i konsthögskolans ledning och är ledningens stöd i strategisk planering, verksamhets- och organisationsutveckling.

Ditt uppdrag och ansvar blir att:

• Ha det övergripande ansvaret för ekonomistyrning, redovisning och prognosarbete samt leda budgetarbete och bokslut. En viktig del av arbetet är att definiera och utveckla den interna ekonomiorganisationen för att tydliggöra ramar och målsättningar för högskolans ekonomi.
• Bygga upp, leda och säkerställa en väl fungerande förvaltning. Ditt uppdrag blir att skapa en väl fungerande organisation med tydliga ansvarsområden där mandat och befogenheter går hand i hand.
• Du kommer att ansvara för följande funktioner: Ekonomi, Kommunikation, IT, Fastighetsfrågor, Förvaltningsjuridiska frågor och upphandling, HR och Administrativ stöd. Inom respektive funktion finns kunniga medarbetare med erfarenhet och kompetens inom sitt specialområde. Totalt arbetar ca 15 medarbetare på förvaltningen. Av dessa ryms 6 medarbetare och enhetschef i en enhet, Forsknings- och Utbildningsenheten. Ditt tänkta direkta personalansvar innefattar ca 10 medarbetare. Du har fullt ekonomiskt ansvar liksom arbetsmiljöansvar.
• Ge service och stöd till kärnverksamheten liksom givetvis till ledning och rektor. Du ansvarar för de förvaltningsjuridiska frågorna så att verksamheten bedrivs enligt gällande ramverk och förordningar.
• Bistå rektor i dialogen med departementet och i övriga externa frågor, skriva remissvar och andra skrivelser, bereda ärenden, koordinera nya åtaganden, föreskrifter etc.
• Koordinera och driva framtida frågor om finansiering och lokalförsörjning. Lokalförsörjning ligger högt på listan av prioriterade frågor, särskilt efter branden i del av skolans lokaler hösten 2016. Finansieringen av skolans verksamhet är en nyckelfråga. FC ska förbättra och utveckla ekonomiområdet, budget och styrning, och säkerställa att ekonomifunktionen bedrivs på ett tydligt och ändamålsenligt vis.
• Förvaltningschefen ska också företräda och representera KKH i högskoleövergripande, administrativa sammanhang. Det finns fora och nätverk dels mellan de konstnärliga högskolorna dels även inom högskolevärlden, där FC deltar, samarbetar och håller sig à jour.

ERFARENHET OCH FÖRVÄNTNINGAR

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av ekonomifrågor och gärna ekonomiutbildad med inriktning mot övergripande styrfrågor vilka inbegriper driva budgetprocess, arbeta med årsredovisning, bokslut, sköta upphandlingar, ansvara för verksamhetens ekonomiska ramar.
• Överblick, kunskap och erfarenhet av myndighets-, helst högskolevärlden, dess styrsystem och ramverk
• Flerårig chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
• Erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit utvecklings- och förbättringsarbete inom myndighet eller högskola
• Relevant akademisk utbildning, sannolikt inom ekonomi. Eventuellt kan juridik el statskunskap eller annan relevant utbildning komma ifråga.
• Relevant nätverk inom staten/högskolevärlden
• Mycket god språklig och stilistik förmåga i svenska, god förmåga i engelska

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• Förvaltningsjuridisk kunskap
• Erfarenhet av/intresse för HR, IT, kommunikationsfrågor
• Relevant erfarenhet från arbete på Regeringskansliet
• Arbete inom Kultursektorn

FÖRVÄNTNINGAR
Vi tror att du är trygg och stabil, med mycket god förmåga att driva utvecklingsarbete och sätta strukturer och ramar. Du är helhetsorienterad och kan analysera en komplex situation. Ett öppet, lyhört, flexibelt och kommunikativt sätt skapar förutsättningar för framgång.

Vi hoppas och tror också att du är:
Intresserad av konstnärlig och akademisk verksamhet, förstår en kreativ kultur, är uthållig, smidig och prestigelös.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

VI ERBJUDER
Kungl. Konsthögskolan är en utbildningsplats som präglas av experimentlusta avancerade konstnärliga praktiker. Som en utbildning i konstvärlden vill skolan utveckla världen och låta våra studenter nna en betydelsefull plats i den.
Du kommer till en högskola i ett starkt utvecklingsskede och du välkomnas som en nyckelperson med stora möjligheter att bidra, bygga och påverka framtidens Kungl. Konsthögskola!
Anställningen är tillsvidare. Placeringsort är Stockholm.

Välkommen med din ansökan till oss senast den 9 maj!

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/9d3ac6cb3ee2

Offline

 
  • Forum
  •  » Off topic
  •  » Förvaltningschef sökes till Kungliga Konsthögskolan

Sidfot

Powered by PunBB

Cookies

Sitemap

Privacy Policy