Frågor och svar kring avgift från PostNord

När du handlar på nätet från ett land utanför EU, vilket du gör genom Ekonomiforum.se (varorna kommer vanligtvis från Kina), så kommer varan att förtullas innan den kan tas i bruk av dig.

PostNord måste säkerställa att moms är inbetald innan varan levereras. Vissa försändelser, framförallt paket med mindre värde som beställs från Kina, aviseras via brev eller sms med information om hur betalning görs. Efter betalning av moms och momshanteringsavgift levereras försändelsen till mottagaren eller till ombud, beroende på storlek och vald frakttjänst.

För andra försändelser sker betalningen av moms och momshanteringsavgift hos ombud i samband med utlämning.

För försändelser med ett deklarerat värde under 1 600 kronor är avgiften i normalfallet 75 kronor inklusive moms. Avgiften ska täcka PostNords kostnader för att utföra momsdeklarationen. Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas.

Det betyder att ett e-handlat mobilskal på 40 kronor kostar 50 kronor efter att moms på 25 procent lagts på. Till det kommer också en ny avgift på 75 kronor som PostNord tar ut för alla försändelser med ett värde under 1 600 kronor.

Från vilka länder tas de här avgifterna?
Inte bara Kina utan avgiften tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald.

I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen. Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren. Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Du som kund riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala.

Från det att du har fått en avisering från PostNord har du minst 14 dagar på dig att betala. Denna avisering får du vanligtvis när din beställda vara kommit till Sverige.

Ytterligare information kan fås på följande länk:
https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/import-fran-annat-land/vanliga-fragor-och-svar-om-moms-pa-kinapaket